Giardino pensile e posti auto, Studio Albori, Laveno, Italy, 2007-2010 (final proposal)

Giardino pensile e posti auto, Studio Albori, Laveno, Italy, 2007-2010 (final proposal)

[final proposal © Studio Albori 2010]

Giardino Pensile e posti autoStudio Albori, Laveno, Italy, 2009 (final proposal)