Giardino pensile e posti auto, Studio Albori, Laveno, Italy, 2007-2010 (photo gallery exteriors)

Giardino pensile e posti auto, Studio Albori, Laveno, Italy, 2007-2010 (photo gallery exteriors)

[General view from Via Marsala © Ângela Morais]

Giardino Pensile e posti autoStudio Albori, Laveno, Italy, 2009 (photo gallery exteriors)